SẢN PHẨM DỊCH VỤ

thông tin liên hệ
Mr. Nhi
Giám đốc - 0908.665.640

Ms Uyên
Trưởng phòng KD - 0363.950.283

Hóa chất xử lý nước thải

Xút vảy
Xút vảy
Polymer Anion
Polymer Anion
Polymer Cation
Polymer Cation
POLY ALUMINIUM CHLORIDE -Chất trợ lắng PAC
POLY ALUMINIUM CHLORIDE -Chất trợ lắng PAC
Phèn chua sulfate
Phèn chua sulfate
Xút vảy
Xút vảy
Na2B4O7 -Borax ( hàn the )
Na2B4O7 -Borax ( hàn the )

Hóa chất ngành giấy

Xút vảy
Xút vảy
NaOH -XUT LỎNG
NaOH -XUT LỎNG
Sodium Silicate (Thủy tinh lỏng)
Sodium Silicate (Thủy tinh lỏng)

Hóa chất xi mạ

Hóa chất Cơ bản

Hóa chất Thuộc Da -Gỗ

Hóa chất dệt nhuộm